Zamek Krzyżacki w Nidzicy

Zamek Krzyżacki w Nidzicy - Usytuowany przy krawędzi wysoko wyniesionego nad bagnistą doliną Nidy wzgórza, zamek w Nidzicy należał do najsilniejszych zakonnych
fortyfikacji prokuratorskich. Zbudowano go z cegły, w dolnych kondygnacjach z kamienia polnego, na planie prostokąta o bokach 13,3x61,5 metra. Główne prace budowlane
przy warowni prowadzono w latach 1370-1407. W roku 1409, w przeddzień wybuchu wielkiej wojny z Polską, świeżo ukończony zamek otrzymał polityczny awans - odtąd
rezydował w nim krzyżacki prokurator. Zmierzające w kierunku Grunwaldu wojsko polskie zajęło zamek 12.VII.1410 prawdopodobnie bez walki. Dobrze utrzymana,
zadbana krzyżacka warownia służy obecnie jako miejskie centrum biznesowe. Miejsce oddalone o ok 30 minut jazdy samochodem od naszego Pensjonatu w Brajnikach (ok 37 km).

Strona internetowa: www.zameknidzica.pl

 


Pensjonat 'Złota Rybka'
Brajniki 1C, 12-122 Brajniki
Gmina Jedwabno (koło Szczytna)
Powiat szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie

tel. 517 768 007
tel. 501 731 326
jezioronarty@republika.pl

 

 

Copyrights © 2015 jezioronarty.pl

designed by otrzy